Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καβάλας και κάλεσμα σε συνεργασία των λοιπών Δήμων της Π.Ε. Καβάλας ενόψει πέρατος της μεταβατικής περιόδου του Ν.3852/2010

Σε συνέχεια συνεννοήσεων με τους Δήμους της Π.Ε. Καβάλας και με την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Καβάλας, στα πλαίσια ανάληψης όλων των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης από κάθε Καλλικρατικό Δήμο, με το πέρας της μεταβατικής περιόδου σύμωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, το ΤΕΕ-ΑΜ ανέλαβε πρωτοβουλία συνεργασίας για την ομαλή μετάβαση στην νέα κατάσταση και την υποστήριξη της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καβάλας μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου μέχρι το τέλος του 2016.

Στοχεύοντας στη συμμετοχή όλων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω Προγραμματικής Σύμβασης για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης και την προετοιμασία κατά την μεταβατική περίοδο, και με σκοπό η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών να προσεγγίσει τα χρονικά περιθώρια που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις, το ΤΕΕ-ΑΜ απέστειλε επιστολή προς τους Δημάρχους με κοινοποίηση στην Περιφέρεια ΑΜΘ, για την ανάγκη της συνεργασίας και εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου, ενώ πραγματοποιήθηκαν ήδη συναντήσεις, με τους Δημάρχους Καβάλας, Παγγαίου και Θάσου, όπου επιβεβαιώθηκε η θετική πολιτική βουληση προς την κατεύθυνση αυτή.

Με αφορμή την απόφαση μετακινήσεων προσωπικού μεταξύ Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, το ΤΕΕ-ΑΜ παρενέβη με επιστολή προς την Δήμαρχο Καβάλας  με αντικείμενο την ανάγκη στήριξης της Υπηρεσίας Δόμησης, θέμα που αναπτύχθηκε και στην κατ' ιδίαν συνάντηση.

Για το ίδιο θέμα προηγήθηκαν συναντήσεις και με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.

Με το θέμα σχετίζεται και η  αναφορά του ''Συνηγόρου του Πολίτη'' από 3.12.2015 προς τους αρμόδιους Υπουργούς, όπως και η παλαιότερη  Εγκ.3/2011 του ΥΠΕΣ με οδηγίες για την μεταβατική περίοδο.

Τονίστηκε σε όλα τα έγγραφα και τις συναντήσεις ότι είναι ιδιαίτερα αρνητικό για την οικονομία συνολικά της Π.Ε.Καβάλας και της Περιφέρειας ΑΜΘ γενικότερα, να δίνονται,  λόγω κυρίως της υποστελέχωσης του Τμήματος Εκδόσεως Αδειών της Υπηρεσίας Δόμησης, προθεσμίες πολλών μηνών προκειμένου να εξεταστούν αιτήματα νέων αδειών δόμησης σε μία εποχή που η οικοδομική δραστηριότητα, από την οποία πέραν των μηχανικών τουλάχιστον άλλα 150 επαγγέλματα αποκτούν κύκλο εργασιών και δυνατότητα επιβίωσης στηρίζοντας την τοπική οικονομία, καταρρέει, και ότι η προκύπτουσα ταλαιπωρία των συναδέλφων μηχανικών και των πολιτών ιδιοκτητών ακινήτων  είναι απολύτως αθέμιτη κατάσταση την οποία ιδιαιτέρως εύστοχα προβάλει και αναλύει προτείνοντας λύσεις ο "Συνήγορος του Πολίτη''.

Στα πλαίσια της ολιγωρίας και των οικονομικών δυσχερειών της Κεντρικής Διοίκησης για κάλυψη της υποστελέχωσης των σχετικών υπηρεσιών, πέραν της πίεσης προς την Κυβέρνηση, καλούμαστε όλοι, τοπικοί φορείς και στελέχη υπηρεσιών, με κατάλληλη συνεργασία, προσωπική προσπάθεια και υπερβάσεις, να προβούμε στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την εφαρμογή ενδεδειγμένων λύσεων για την επίλυση του προβλήματος ή τουλάχιστον για την άμβλυνση των ιδιαίτερα δυσμενών για την τοπική οικονομία συνεπειών του.    

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο 04 Ιουνίου 2016
 

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Διακηρύξεις διαγωνισμών

Blog Μηχανικών ΤΕΕ-ΑΜ

Επισκέπτες Online

Έχουμε 37 επισκέπτες online

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας