Ευχές από το ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας

Ευχές ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 29 Απριλίου 2021
 
Πρόσκληση για επιλογή στελέχους υποστήριξης (Μηχανικού) του Επιμελητηρίου Καβάλας

Το Επιμελητήριο Καβάλας απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με φυσικό πρόσωπο, ενός (1) Μηχανικού, προκειμένου να παράσχει υπηρεσίες ως μέλος Ομάδας του Έργου.

Το Στέλεχος Υποστήριξης για το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας» θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 28/02/2022. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, η διάρκεια του έργου ενδέχεται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα. Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για το Υποέργο είναι 70.000,00€. Η συνολική αμοιβή της σύμβασης μίσθωσης έργου θα υπολογιστεί βάσει του ασφαλιστικού καθεστώτος του στελέχους που θα απασχοληθεί στο έργο, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να ξεπερνά τα 750 ευρώ ως καθαρές αποδοχές μηνιαίως. Η αμοιβή του στελέχους θα καταβάλλεται τμηματικά σε τριμηνιαία βάση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσηςενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ,  μέχρι τις 06/05/2021 και ώρα 13:00 μ.μ., με συνημμένα τα απαραίτητα  έντυπα σε μορφή PDF, με την ένδειξη:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής Στελέχους Υποστήριξης (θέση Μηχανικού)

του Επιμελητηρίου Καβάλας, Συνδικαιούχου της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας»

με Κωδικό ΟΠΣ 5032955 (Υποέργο 3)

Δείτε ή κατεβάστε το σχετικό αρχείο, πατώντας εδώ

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 26 Απριλίου 2021
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης πρόκειται άμεσα να συγκροτήσει Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης των δασικών χαρτών για τις περιοχές της Δράμας και της Θάσου.

Καλούνται οι συνάδελφοι μηχανικοί που έχουν πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος και γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους στις ΕΠΕΑ, να επικοινωνήσουν μέχρι και την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 με το ΤΕΕ, στα τηλέφωνα 2510227430 και στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Η απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651 καθορίζει τα ειδικότερα προσόντα των μελών των ΕΠΕΑ.

Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ -> https://mega.nz/file/MuxDhapI#YZC0FdtHF_zhtNBPczOdW-uTq97dtfewcD_r4I1_qUE

Η απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591 καθορίζει την αποζημίωση των μελών των ΕΠΕΑ.

Μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ -> https://mega.nz/file/Q2gHCADR#71Q0xwVRo0W4CEgCdaK6X9Rn7ZlTuAobkjutaeDqkU4

 
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με αντικείμενο "Μοντέλα Management – Mentoring" στο πλαίσιο του διακρατικού έργου CERTOUR II

Δείτε την πρόσκληση και κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής, από εδώ.

ΣΗΜΑ CERTOUR II

 
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 08 Απριλίου 2021
 
Διακήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου EXCELTOUR

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

«Υλοποίηση της Δράσης "Α.Τ2.1: Πιλοτικές εφαρμογές – Προετοιμασία ΜΜΕ για πιστοποίηση (κατά το μοντέλο EFQM)" του έργου "BUSINESS EXCELLENCE IN TOURISM (EXCELTOUR)"»

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020".

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι: Τεχνική Έκθεση με αρ.πρωτ. 268/24.3.2021

Παράρτημα ΙΙ: ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα IV: Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 02 Απριλίου 2021
 
1η/2021 συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ
Screenshot 2021 03 10 09.19.00Παραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.
Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2020, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του 2021.
Αποφασίστηκε η συγκρότηση 6 Μόνιμων Επιτροπών:
1. Μόνιμη Επιτροπή Υποδομών και Μεταφορών
2. Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας
3. Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Αρχιτεκτονικών και Τοπογραφικών Ζητημάτων
4. Μόνιμη Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Λειτουργίας Υπηρεσιών, Συμβουλίων και Επιτροπών
5. Μόνιμη Επιτροπή Ασφαλιστικών, Φορολογικών Θεμάτων και Εγγυοδοσίας
6. Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων Ειδικοτήτων
Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και παράγουν τις τεκμηριωμένες θέσεις του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και τον ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε αυτές.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της ενέργειας "Α.Τ2.6.: Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης μεντόρων σε τοπική κλίμακα"

Μετά από τη σύνταξη της με αριθμό 127/9.2.2021 τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΑΜ) ενδιαφέρεται να αναθέσει την υλοποίηση της ενέργειας A.T2.6: Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης μεντόρων σε τοπική κλίμακα, η οποία είναι νέα ενέργεια που χρηματοδοτείται από εξοικονόμηση κόστους άλλων ενεργειών του ΤΕΕ-ΑΜ στο διακρατικό έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT" (CERTOUR II) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020".

Δείτε ή κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατώντας εδώ.

 
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
 
Κοινωνική προσφορά του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων ΑμεΑ Δράμας

Προσφορά ΤΕΕ στο Χρονίων Παθήσεων ΑμεΑΣτο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας να ενισχύσει δομές που περιθάλπουν παιδιά και εδρεύουν στους Νομούς Καβάλας και Δράμας, και σε συνέχεια της δωρεάς στα Σπίτια του «Χαμόγελου του Παιδιού» στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, πραγματοποιήθηκε χθες επίσκεψη στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Ατόμων με Αναπηρία, στη Δράμα, για την παράδοση μιας συσκευής εξουδετέρωσης του ιικού και βακτηριακού φορτίου του αέρα κλειστών χώρων.

Το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων ΑμεΑ στη Δράμα αποτελεί μονάδα κοινωνικής φροντίδας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Φιλοξενεί άτομα με κινητικές αναπηρίες και νοητική υστέρηση, στα οποία παρέχει νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα, ψυχολογική στήριξη και επαγγελματική κατάρτιση.

Επιθυμούμε να συγχαρούμε το προσωπικό και την υπεύθυνη της δομής κυρία Κατερίνα Χατζηδημητρίου για το συγκινητικό ενδιαφέρον και την ιδιαίτερη φροντίδα που έμπρακτα δείχνουν για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων ατόμων.

Ευχαριστούμε θερμά την Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρία Αναστασία Τζαμπαζλή και την Αντιπρόεδρο, κυρία Κατερίνα Χατζηδημητρίου, για την ευκαιρία που μας έδωσαν να συνεισφέρουμε στο ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελούν στον ευαίσθητο τομέα της Πρόνοιας.

Στην επίσκεψη στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων ΑμεΑ στη Δράμα παραβρέθηκαν, από τη Διοικούσα Επιτροπή, ο Πρόεδρος Απόστολος Παυλίδης και το μέλος Δημήτρης Κυριαζίδης και από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Δράμας, ο Πρόεδρος Κώστας Παράσχου και το μέλος Νικολέτα Εμμανουηλίδου.

 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΤΟΥ ΤΕΕ-ΑΜ

Αναλυτικά δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 05 Μαρτίου 2021
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δείτε αναλυτικά εδώ.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 δείτε αναλυτικά εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
 
Το Χαμόγελο του Παιδιού ευχαριστεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Αν. Μακεδονίας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του "Χαμόγελου του Παιδιού" Κώστας Γιαννόπουλος ευχαριστεί θερμά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στήριξη στον Οργανισμό.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021
 
Κοινωνική προσφορά του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

2021 02 24Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να ενισχύσει δομές που περιθάλπουν παιδιά και εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης του Τμήματος, με την προμήθεια και την ευγενική δωρεά αναγκαίων υλικών και εξοπλισμού.

Έπειτα από επικοινωνία με την κυρία Κατερίνα Σκαρμούτσου, υπεύθυνη στα Σπίτια του «Χαμόγελου του Παιδιού» στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας, ενημερωθήκαμε για την ανάγκη κάλυψης τρεχουσών αναγκών της δομής μέσω ενός στεγνωτηρίου ρούχων.

Με την ομόφωνη απόφαση 10/Σ1/2021, η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος προμηθεύτηκε ένα στεγνωτήριο ρούχων BEKODPY8506GXB1, το οποίο παρέδωσε σήμερα στο «Χαμόγελο του Παιδιού», ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Απόστολος Παυλίδης.

Θέλουμε να συγχαρούμε θερμά και να ευχαριστήσουμε το προσωπικό που απασχολείται στα Σπίτια του Οργανισμού στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας για την ευκαιρία που μας έδωσε να συνεισφέρουμε στο ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελείται στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στο ίδιο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες η ενίσχυση δομής στην πόλη της Δράμας.

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021
 
Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης Cloudmate Invoice

Δείτε την προσφορά του συναδέλφου Κώστα Στεργίδη, πατώντας εδώ.

Δείτε το video - παρουσίαση του προγράμματος, πατώντας εδώ.

 

 
Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α.Α.Ε.

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες για την σύνδεση σας στην ειδική πλατφόρμα εξετάσεων του ΤΕΕ για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εδώ. 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021
 
Πρόγραμμα Εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Περιόδου Μαρτίου 2021

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος για κάθε ειδικότητα

μηχανικών στο τμήμα μας.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επιλέξουν την ημερομηνία και την ώρα εξέτασης στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα του ΤΕΕ.

Οι εξετάσεις Α.Α.Ε. θα πραγματοποιηθούν με χρήση υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλώ δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021
 
Πρόσκληση 1ης/2021 Έκτακτης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καλείστε στην 1η/2021 Έκτακτη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΑΜ, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29-1-2021 και ώρα 19:30,

α) μέσω τηλεδιάσκεψης και CiscoWebexMeetings https://meetingsemea6.webex.com/meetingsemea6/j.php?MTID=m131a462f715d86117a2ea65535c5384c

β) μέσω φυσικής παρουσίας στα γραφεία του ΤΕΕ στην Καβάλα και τη Δράμα, έπειτα από συνεννόηση ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των περιορισμών για την αποτροπή της διασποράς του COVID-19

με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

α) Ανάλυση των δεδομένων υλοποίησης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων ένταξης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αλλά και στις υπόλοιπες Περιφέρειες που προηγήθηκαν

β) Συζήτηση και σύνταξη προτάσεων αντιμετώπισης των προβλημάτων

γ) Αποστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα, επισημάνσεων και προτάσεων για την αναθεώρηση και τη βελτίωση των όρων του Προγράμματος, ενόψει της προκήρυξης της νέας φάσης εντός των επόμενων μηνών του τρέχοντος έτους.

Παρακαλείστε να καταθέσετε τις σχετικές προτάσεις – εισηγήσεις σας μέσω email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις teeam@tee.gr ή/και apavlidis@gmail.com

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
 
Συνέντευξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Απόστολου Παυλίδη στην ΕΡΤ Καβάλας και τον Σάκη Ασβεστά για το τι συνέβη με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Αυτονομώ"

Πατήστε στην εικόνα για να ακούσετε το ηχητικό απόσπασμα της εκπομπής

Μάσκα

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Το ΤΕΕ προκηρύσσει τις εξετάσεις για τη «Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους

Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων

Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» για την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2021.

Η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών

γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Κατάθεση δικαιολογητικών από 15-01-2021 μέχρι 05-02-2021.

Για να δείτε την προκήρυξη των εξετάσεων και περισσότερες πληροφορίες:https://web.tee.gr/exams/,

Στο εξεταστικό κέντρο του ΤΕΕ - Ανατολικής Μακεδονίας θα συγκροτηθούν Εξεταστικές Επιτροπές

και μπορούν να εξεταστούν για τις παρακάτω ειδικότητες αποφοίτων.

1. Πολιτικούς Μηχανικούς

2. Αρχιτέκτονες Μηχανικούς

3. Μηχανολόγων Μηχανικών

4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

5. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

6. Χημικών Μηχανικών

7. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

8. Ηλεκτρονικών Μηχανικών

9. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

10. Μηχανικών Περιβάλλοντος

11. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

12. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

13. Λοιπών Ειδικοτήτων Μηχανικών (που έχουν ενταχθεί σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 (ΦΕΚ Α 430)

Δείτε την προκήρηξη εδώ.

Για πρόσθετες οδηγίες δείτε εδώ.

Για να δείτε τα e-Έντυπα πατήστε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021
 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ έως 29 ετών για πλήρη απασχόληση.
Αποστολή βιογραφικών στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 07 Σεπτέμβριος 2020
 
Θέσεις Εργασίας για Διπλ. Μηχανικούς από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Στο πλαίσιο του έργου "Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Θάσου - Β΄Φάση" της

Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας προκηρύσσονται θέσεις για Διπλωματούχους Μηχανικούς.

Αναλυτικά δείτε τις προκηρύξεις παρακάτω:

Για πολιτικούς μηχανικούς δείτε εδώ.

Για αρχιτέκτονες μηχανικούς δείτε εδώ.

Για τοπογράφους μηχανικούς δείτε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 07 Σεπτέμβριος 2020
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επιστολή ΤΕΕ-ΑΜ σε ΥΠΕΝ για οικοδομικές άδειες και όρια αρτιότητας και παρεκκλίσεων - Αποστολή διευκρινίσεων σε ΥΔΟΜ Καβάλας.

Αναλυτικά δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020
 
Θέση Εργασίας για Διπλ. Ηλεκτρολόγους ή Μηχανολόγους Μηχανικούς

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προκυρήσσει μια θέση για Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό

για την επίβλεψη εργασιών και προμηθειών ΗΜΧ εξοπλισμού εγκαταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δείτε εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020
 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - Trans Adriatic Pipeline (TAP AG)

Η Trans Adriatic Pipeline (TAP AG) αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα, Μηχανικό με εμπειρία

στη διαχείριση των αποθεμάτων υλικών και πρώτων υλών, καθώς και στη διαχείριση Αποθηκών.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή της αίτησής σας, παρακαλώ επισκεφθείτε το :

https://tinyurl.com/ya226vgt

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 14 Μαΐου 2020
 
Φόρμα καταγραφής προβλημάτων και προτάσεων

Συνάδελφοι, στην παρακάτω φόρμα καταγράφουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε

στις επαγγελματικές επαφές μας με τις Υπηρεσίες καθώς και τις προτάσεις μας

για τεχνικά ζητήματα των Νομών Καβάλας και Δράμας.

https://forms.gle/SdeNbNdha2Xpdvb3A

 
Εφαρμογή - Ηλεκτρονικό παρατηρητήριο ΤΕΕ για προβλήματα μηχανικών και τεχνικών εταιρειών

Εφαρμογή - Hλεκτρονικό παρατηρητήριο του ΤΕΕ για την καταγραφή των προβλημάτων μηχανικών και τεχνικών εταιρειών από την κρίση του κορονοϊού.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΤΕΕ στη διεύθυνση: https://apps.tee.gr/eteedocpub/faces/mainApplication

Ο ενδιαφερόμενος, αφού καταχωρήσει τα στοιχεία του, επιλέγει το πεδίο δραστηριότητάς του (Δημόσια Έργα, Ιδιωτικά Έργα, Άλλο), την κατηγορία του προβλήματος που αναφέρει, σχολιάζει ή προτείνει λύση (Ασφαλιστικές Εισφορές, Φορολογικές Υποχρεώσεις, Θέματα Ρευστότητας, Μετακινήσεις, Άλλο) και καταγράφει το μήνυμά του.

Μετά την καταχώριση λαμβάνει online μήνυμα επιβεβαίωσης.

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Ομάδα Εργασίας

Συνάδελφοι, σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου Δικτυακού Τόπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.

Η παρούσα ενεργή ιστοσελίδα του Τμήματος είναι αναπτυγμένη σε πλατφόρμα Joomla 1.5.

Η νέα υλοποίηση θα περιλαμβάνει απαραίτητα και το υλικό που είναι δημοσιευμένο σε αυτήν την ιστοσελίδα και είναι αποθηκευμένο σε MySQL.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας προϋποθέτει γνώση και εμπειρία, σε επιμέρους ή σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός δικτυακού τόπου.  

Σημειώστε τα στοιχεία σας στη σχετική φόρμα στη διεύθυνση https://forms.gle/TSccpigsDKGLJNVi6 και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.

Ενδεικτική προθεσμία σύστασης της Ομάδας Εργασίας η 31η Μαρτίου 2020.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
 
Επιστολή ΤΕΕ-ΑΜ - Μέτρα προστασίας και στήριξης του τεχνικού κλάδου

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, ανέστειλε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που περιλαμβάνουν φυσική παρουσία και παρέπεμψε στη χρήση τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, κάλεσε όλους τους μηχανικούς, τις τεχνικές εταιρείες και το σύνολο του τεχνικού κόσμου να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, όπως αυτοί αναρτώνται επικαιροποιημένοι στη διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ και στο τηλέφωνο 1135, περιορίζοντας τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες («Μένουμε σπίτι»).

Ο Τεχνικός κλάδος, οι κατασκευές, η λειτουργία των εργοταξίων, τα τεχνικά γραφεία και η καθημερινή επαγγελματική ενασχόληση των μηχανικών, προϋποθέτουν στην πλειονότητά τους την επαφή με πλήθος εργαζόμενων, με άμεση ή έμμεση σχέση με τα τεχνικά έργα και μελέτες.

Η τρέχουσα κατάσταση με την εξέλιξη της πανδημίας σε συνδυασμό με τα γενικότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας επιφέρουν σημαντικούς περιορισμούς και σε πολλές περιπτώσεις έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική αναστολή της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού.

Μεγάλος αριθμός μηχανικών, στελέχη τεχνικών γραφείων και εταιρειών καθώς και πλήθος ιδιοκτητών ακινήτων καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην τήρηση των καταληκτικών προθεσμιών που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση διαδικασιών τακτοποιήσεων και κτηματογραφήσεων στον κλάδο των ακινήτων (κτίρια, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα, οικόπεδα, γεωτεμάχια κλπ) και προϋποθέτουν αναζήτηση τίτλων ιδιοκτησίας σε υποθηκοφυλακεία, ανεύρεση σχεδίων και εγγράφων στα αρχεία των Υπηρεσιών Δόμησης, συνεργασία με Συμβολαιογράφους, με τις υπηρεσίες Ο.Κ.Χ.Ε. και τη Γ.Υ.Σ.

Θεωρούμε ότι στην παρούσα συγκυρία είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να ληφθούν τα παρακάτω μέτρα στήριξης του τεχνικού κόσμου και να γίνουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις:

1. Εξειδικευμένες οδηγίες για τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα, τα εργοτάξια κατασκευαστικής δραστηριότητας, τη διαδικασία ελέγχου των Ελεγκτών Δόμησης, τις αυτοψίες των Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

2. Αύξηση του χρόνου υποβολής των προσφορών σε νέους αλλά και σε εξελισσόμενους διαγωνισμούς, κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων

3. Δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης ή την υποβολή δικαιολογητικών για περιπτώσεις διαγωνισμών μεταξύ ολοκλήρωσης διαδικασίας και υπογραφής σύμβασης

4. Για τις περιπτώσεις εξελισσομένων συμβάσεων:

α) Δυνατότητα παράτασης για την προθεσμία υποβολής συμβατικών παραδόσεων

β) Οι εγκρίσεις παραδοτέων και πιστοποιήσεων να γίνονται με χρήση ψηφιακής υπογραφής.

γ) Η προώθηση πιστοποιήσεων πληρωμών να γίνεται ψηφιακά

δ) Οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες να εγκρίνουν τμηματικές πιστοποιήσεις εκτελεσθεισών εργασιών μέρους συμβατικών υποχρεώσεων, η υποβολή των οποίων έχει παραταθεί

5. Παράταση στην πρώτη καταληκτική ημερομηνία της 8ης Μαΐου 2020 για τη μεταφόρτωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αρχείων του Ν. 4178/2013

6. Παράταση για τις υπαγωγές στον Νόμο 4495/2017 καθώς και τις τελικές ημερομηνίες οριστικής υποβολής αρχείων

7. Παράταση για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο

8. Υπαγωγή των μηχανικών και των συναφών δραστηριοτήτων (μελέτες, κατασκευές κλπ) στις πληττόμενες από την πανδημία επαγγελματικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη σχετική λίστα των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών και καταβολή της ενίσχυσης των 800 ευρώ στους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς για το διάστημα 15/3/2020 έως 30/4/2020

9. Αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, δόσεις ρυθμίσεων κ.ο.κ.) μέχρι τις 31/7/2020.

10. Παράταση προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών έτους 2019

11. Αναστολή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ για 4 μήνες

12. Αναστολή των πληρωμών δανειακών υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες και τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις

13. Επιχορήγηση ενοικίου και λειτουργικών εξόδων επαγγελματικών χώρων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ

 *Κατεβάστε την επιστολή πατώντας εδώ.

2020 03 20 Μέτρα προστασίας και στήριξης του τεχνικού κλάδου Page 1 2020 03 20 Μέτρα προστασίας και στήριξης του τεχνικού κλάδου Page 2 2020 03 20 Μέτρα προστασίας και στήριξης του τεχνικού κλάδου Page 3
Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή 22 Μαρτίου 2020
 
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROPLAN ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Αναλυτικά δείτε τις θέσεις εργασίας εδώ·και εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 17 Μαρτίου 2020
 
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων σε επιτροπή διαγωνισμού Έργου Δ. Κ. Νευροκοπίου.

Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019
 
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό εκπροσώπων σε επιτροπή διαγωνισμού Έργου Π.Ε. Δράμας

Αναλυτικά δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 12

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας