ΕΠΕΙΓΟΝ - Αποστολή στοιχείων για ένταξη μελών εταιρειών στην ειδική ενίσχυση 600€.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Προκειμένου το ΤΕΕ να ζητήσει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την ένταξη και άλλων Μελών του στο "Οικονομική ενίσχυση αποζημίωση Ειδικού Σκοπού (600€) που εντάσσονται στους 6 βασικούς Επιστημονικούς Κλάδους της Χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών",οι οποίοι είναι Μέλη εταιρειών και δεν έχουν ενεργό προσωπικό ΚΑΔ, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία σας, εφόσον δεν έχετε ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα εξ αυτού του λόγου.Πρέπει να μας σταλούν ηλεκτρονικά μέχρι σήμερα το απόγευμα στις 4 μ.μ. και να περιλαμβάνουν Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ, Επώνυμο, Όνομα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και e-mail.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 29 Απριλίου 2020
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας