Πρόγραμμα Εξετάσεων Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Περιόδου Νοεμβρίου 2020

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα εξετάσεων άδειας άσκησης επαγγέλματος για κάθε ειδικότητα

μηχανικών στο τμήμα μας.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επιλέξουν την ημερομηνία και την ώρα εξέτασης στην ηλεκτρονική

πλατφόρμα του ΤΕΕ.

Παρακαλώ δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας