ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ζητείται από ανώνυμη τεχνική εταιρία με αντικείμενο εργασιών την μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών έργων καθώς και την τακτοποίηση αυθαιρέτων

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

για πλήρη απασχόληση στην έδρα της εταιρίας στο Δοξάτο Δράμας.

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Απαιτείται εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών.

Εμπειρία σε επίβλεψη κατασκευής οικοδομικών έργων, παρόλο που δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Υποβολή βιογραφικών στο email:info@parpet.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας