Ενημερωτικό Σημείωμα για την Προκήρυξη της Δράσης 3δ.5-6.2 της ΠΑΜΘ

Συνάδελφοι,

Προκηρύχθηκε η Δράση (3δ.5-6.2) "Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΠΑΜΘ.
Όπως προκύπτει από το σχετικό Παράρτημα, πολλοί ΚΑΔ που αφορούν δραστηριότητες μηχανικών είναι ενταγμένες στη Δράση.
Σημειώνω παρακάτω συνοπτικά ορισμένα βασικά σημεία προκειμένου να επωφεληθείτε της προσφερόμενης ενίσχυσης.
Ελέγξτε αν ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων στη χρήση 2019 είναι επιλέξιμος και περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο με τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
Εάν είναι επιλέξιμος, τότε έχετε υπόψη σας τα εξής:
1. Η ηλεκτρονική υποβολή γίνεται από το site www.ependyseis.gr/mis από την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού
2. Θα πρέπει ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-3-2020 να είναι ο ίδιος όταν θα ζητηθεί η καταβολή της ενίσχυσης
3. Ισχύει ο κανονισμός De Minimis και το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ ενισχύσεων σε τριετία
4. Το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται από τον αριθμό των εργαζομένων στις 19-3-2020 και κυμαίνεται από 2.000 ευρώ για επιχείρηση με 0-1 εργαζόμενους, 3.500 για επιχείρηση με 2-5 εργαζόμενους, 6.500 ευρώ για 6-15, 10.000 για 16-20 και 15.000 για 21-49 εργαζόμενους.
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συγκεντρώσετε και να υποβάλλετε μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση είναι:
1. Το έντυπο Ε3 της χρήσης του 2019
2. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση και μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, από το ΓΕΜΗ ή το Πρωτοδικείο
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση έχει την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής Επιχείρησης (υπάρχει υπόδειγμα)
4. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής για τη συμμόρφωση με κανονισμο De Minimis (υπάρχει υπόδειγμα)
5. Από το ΕΡΓΑΝΗ, πίνακας προσωπικού της 19-3-2020
6. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης
Αναλυτικά το κείμενο της Πρόσκλησης, τα Παραρτήματα, τα υποδείγματα για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και σχετικές ερωταπαντήσεις, μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/500-prosklisi-yp-arithm-4575-amth100
Παραμένω στη διάθεσή σας για πληροφορίες ή διευκρινίσεις.
Με εκτίμηση,
Για τη Διοικούσα Επιτροπή,
Ο Πρόεδρος
Απόστολος Παυλίδης
Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη 03 Νοεμβρίου 2020
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας