ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« Από Τεχνική Εταιρία ζητείται για στελέχωση: ΜΕΚ Γ τάξης στην κατηγορία  Υδραυλικών Έργων, Β τάξης στην κατηγορία  Έργων Οδοποιϊας και Β τάξης στην κατηγορία  Οικοδομικών Έργων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973389615 »

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας