Ορισμός εκπροσώπων στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Καβάλας
Την ερχόμενη Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας πρόκειται να ορίσει τους εκπροσώπους του (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Καβάλας (σύμφωνα με το Π.Δ. 7/31-1-2013, ΦΕΚ Α26).
Τα μέλη δεν πρέπει να στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων.
Σας παρακαλούμε, όσοι και όσες ενδιαφέρεστε να εκπροσωπήσετε το ΤΕΕ, να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Τμήματος, μέχρι την Παρασκευή 27/11/2020 στις 11 π.μ.
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας