Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της ενέργειας "Α.Τ2.6.: Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης μεντόρων σε τοπική κλίμακα"

Μετά από τη σύνταξη της με αριθμό 127/9.2.2021 τεχνικής έκθεσης της υπηρεσίας του, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΑΜ) ενδιαφέρεται να αναθέσει την υλοποίηση της ενέργειας A.T2.6: Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης μεντόρων σε τοπική κλίμακα, η οποία είναι νέα ενέργεια που χρηματοδοτείται από εξοικονόμηση κόστους άλλων ενεργειών του ΤΕΕ-ΑΜ στο διακρατικό έργο "CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT" (CERTOUR II) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020".

Δείτε ή κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατώντας εδώ.

 
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας