1η/2021 συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ
Screenshot 2021 03 10 09.19.00Παραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 9 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιάσκεψης, η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας.
Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και του Απολογισμού του οικονομικού έτους 2020, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του 2021.
Αποφασίστηκε η συγκρότηση 6 Μόνιμων Επιτροπών:
1. Μόνιμη Επιτροπή Υποδομών και Μεταφορών
2. Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας
3. Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Αρχιτεκτονικών και Τοπογραφικών Ζητημάτων
4. Μόνιμη Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Λειτουργίας Υπηρεσιών, Συμβουλίων και Επιτροπών
5. Μόνιμη Επιτροπή Ασφαλιστικών, Φορολογικών Θεμάτων και Εγγυοδοσίας
6. Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων Ειδικοτήτων
Οι Μόνιμες Επιτροπές είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και παράγουν τις τεκμηριωμένες θέσεις του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και τον ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.
Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν επίσημες ανακοινώσεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε αυτές.
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας