Οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-ΑΜ

epitropesΟι Μόνιμες Επιτροπές είναι Όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για θέματα που παραπέμπονται σε αυτές, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του Ν.1486/84 και λειτουργούν σύμφωνα με τον Κανονισμό που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της 10-2-1990 της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.

Η συστηματική και μόνιμη λειτουργία των Μονίμων Επιτροπών παράγει τις τεκμηριωμένες θέσεις του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και στα θέματα που αφορούν τον ποιοτικό και κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ ως τεχνικού συμβούλου της πολιτείας με παρεμβάσεις για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η στελέχωση των Μόνιμων Επιτροπών προκύπτει μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος στην από 02-03-2017 συνεδρίασή της αποφάσισε για την περίοδο 2017-2019, τη συγκρότηση επτά (7) Μόνιμων Επιτροπών, τριών (3) θεματικών ανά νομό Καβάλας και Δράμας και μίας (1) χωρικής για τη Θάσο. Οι Μόνιμες Επιτροπές θα λειτουργούν ανεξάρτητα, με δική τους οργάνωση και διαχείριση, συνεργάζονται μεταξύ τους, συμπράττουν δε σε κοινές συνεδριάσεις όταν απαιτείται, ανάλογα με την χωρική εμβέλεια και φύση του θέματος μετά από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής.

Εκδήλωση ενδιαφεροντος συμμετοχής

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-ΑΜ συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά η ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία κατευθύνει ο σύνδεσμος: Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-ΑΜ.

Η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής παραμένει ανοικτή και μετά την αρχικά τεθείσα για διαδικαστικούς και οργανωτικούς λόγους προθεσμία.

Οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ-ΑΜ που ορίστηκαν για την περίοδο 2017-2019 είναι οι ακόλουθες:

 1. Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και Συλλογικών Δράσεων - ΚΑΒΑΛΑ  (Αντικείμενο - Μέλη - Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις)
 2. Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και Συλλογικών Δράσεων - ΔΡΑΜΑ (Αντικείμενο - Μέλη - Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις)
 3. Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Έργων Υποδομής, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αρχιτεκτονικών θεμάτων και θεμάτων τομέα Πολιτικής Προστασίας - ΚΑΒΑΛΑ (Αντικείμενο - Μέλη - Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις)
 4. Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Έργων Υποδομής, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αρχιτεκτονικών θεμάτων και θεμάτων τομέα Πολιτικής Προστασίας - ΔΡΑΜΑ (Αντικείμενο - Μέλη - Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις)
 5. Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος Ενέργειας, Φυσικών και Ορυκτών Πόρων, Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας - ΚΑΒΑΛΑ (Αντικείμενο - Μέλη - Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις)
 6. Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος Ενέργειας, Φυσικών και Ορυκτών Πόρων, Βιομηχανίας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας - ΔΡΑΜΑ (Αντικείμενο - Μέλη - Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις)
 7. Μόνιμη Επιτροπή Θάσου (Αντικείμενο - Μέλη - Ανακοινώσεις - Προσκλήσεις)

 

 

Κατά την περίοδο 2014-2016 λειτούργησαν οι κάτωθι Μόνιμες Επιτροπές:

 1. Μόνιμη Επιτροπή Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Ηλεκτρονικών Υποδομών και Υπηρεσιών του Τμήματος - Καβάλα
  Μόνιμη Επιτροπή Ανάπτυξης και Εξέλιξης των Ηλεκτρονικών Υποδομών και Υπηρεσιών του Τμήματος - Δράμα
 2. Μόνιμη Επιτροπή Κινητοποίησης και Αγωνιστικών Διεκδικήσεων του Κλάδου
 3. Μόνιμη Επιτροπή Επικοινωνίας και Αλληλεγγύης - Καβάλα
  Μόνιμη Επιτροπή Επικοινωνίας και Αλληλεγγύης - Δράμα
 4. Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων - Καβάλα
  Μόνιμη Επιτροπή Επαγγελματικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων - Δράμα
 5. Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Καβάλα
  Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης - Δράμα
 6. Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων - Καβάλα
  Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων - Δράμα
 7. Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος - Καβάλα
  Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος - Δράμα
 8. Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας, Νέων Τεχνολογιών, Υλικών και Επενδύσεων - Καβάλα
  Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας, Νέων Τεχνολογιών, Υλικών και Επενδύσεων - Δράμα
 9. Μόνιμη Επιτροπή Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων, Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης, Έρευνας και Καινοτομιας, Αξιοποίησης Πλαισίου Κοινωνικής Οικονομιας - Καβάλα
  Μόνιμη Επιτροπή Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων, Τεχνικής Παιδείας και Διασύνδεσης, Έρευνας και Καινοτομιας, Αξιοποίησης Πλαισίου Κοινωνικής Οικονομιας - Δράμα
 10. Μόνιμη Επιτροπή Αντισεισμικής και Πολιτικής Προστασίας - Καβάλα
  Μόνιμη Επιτροπή Αντισεισμικής και Πολιτικής Προστασίας - Δράμα
 11. Μόνιμη Επιτροπή Θάσου

Κατά την περίοδο 2010-2013 λειτούργησαν οι κάτωθι Μόνιμες Επιτροπές:

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017
 

Χάρτης Σεισμικής Δραστηριότητας